Tata Ibadah Minggu Sengsara VII, Jumat Agung, Paskah

Tema Paskah : Kristus Bangkit: Berilah Dirimu Diperdamaikan (2 Kor.5:20b)

TATA IBADAH MINGGU SENGSARA VII

Minggu, 20 MARET 2016

PERSIAPAN

  • Saat Teduh, Jemaat Berdoa secara pribadi.
  • Solo atau Instrumentalia KJ.178:1-2, sementara itu Majelis Jemaat mengambil tempat dalam ruang ibadah.
  • Penatua Menyalakan Lilin Minggu Sengsara VII

PANGGILAN BERIBADAH

Penatua    :            Kepada-Mu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepada-Mu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku.

Jemaat  :  Ya, semua orang yang menantikan Engkau, takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berkhiatan kepada-Mu.

Penatua  : Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku Ya Tuhan, tunjukanlah itu kepadaku.

Jemaat : Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari.

P+J         : Berdiri, Menyanyi NKB.3:1-3  “Terpujilah Allah”

VOTUM DAN SALAM

Pelayan : Dalam Nama Bapa, dan Anak, dan Roh Kudus.

Jemaat  : Amin.

Pelayan    : Kasih karunia, rahmat dan sentosa yang dari Allah Bapa melalui Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, turun ke atas saudara sekalian.

Jemaat  : Dan ke atasmu juga.

P+J         : Bagi Dia-lah kemuliaan sampai selama-lamanya. (duduk)

NATS PEMBIMBING

Pelayan : Membacakan Nats Pembbimbing…

Jemaat  : Menyanyi, KJ.170:1-3       “Kepala yang Berdarah”

PENGAKUAN DOSA DAN BERITA ANUGERAH

Penatua : Marilah kita merendahkan diri dihadapan Tuhan Allah kita, hendaklah masing-masing  berdoa (secara pribadi) mengaku segala dosanya kepada Tuhan.

Pengakuan Dosa pribadi, diiringi Solo/Instrumentalia KJ.167:1,2

Penatua : Ya Tuhan, bersikanlah dosa kami ….. kami percaya bahwa Engkaulah jalan satu-satunya untuk kami beroleh keselamatan.

Jemaat  : Menyanyi, KJ.169:1-2  “Memandang Salib Rajaku”

Pelayan    : Firman Tuhan berkata, Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita.

Jemaat  : Menyanyi, KJ.169:3-4  “Berpadu Kasih dan Sedih”

PUJI-PUJIAN (Jemaat berdiri)

P+J         : Berbalas-balasan mengucapkan Mazmur 118:1-18

P+J         : Menyanyi, KJ.177:1-2  “Golgota tempat Tuhanku Disalib”

PEMBERITAAN FIRMAN ALLAH

Penatua   : Berdoa dan Membaca Alkitab

Pelayan : Berbahagialah.. Hosiana.

Jemaat  : (Menyanyi) Hosiana 3X.

Pelayan : Berkhotbah.

PENGAKUAN IMAN      (Jemaat berdiri)

P+J         : Mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli

P+J         : Menyanyi, NKB. 17:1 “Agunglah Kasih Allahku” (duduk)

PERSEMBAHAN SYUKUR

Diaken   : Berdoa

Jemaat  : Menyanyi, NKB.84:1-4  ”Kub’rikan Bagimu TubuhKu, Darah-Ku”

DOA SYAFAAT

WARTA JEMAAT

PENGUTUSAN DAN BERKAT

Pelayan : Sudah 7 minggu berturut-turut kita kembali merenungkan makna penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus bagi kehidupan kita. Sudah banyak pesan yang kita dapatkan dari Firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri untuk merayakan peristiwa Kematian dan Kebangkitan-Nya, dengan terus berbenah untuk memantapkan kehidupan kita sebagai umat yang telah diselamatkan-Nya.

P+J         : Berdiri, Menyanyi NKB.90:1-4  “Yesus, Engkaulah Rajaku”

Pelayan : Pulanglah dengan selamat, terimalah berkat Tuhan,

Allah sumber pengharapan dalam Yesus Kristus memenuhi saudara-saudari dengan sukacita dan damai sejahtera, supaya oleh Roh Kudus saudara-saudari berlimpah-limpah dalam pengharapan.

Jemaat  : Menyanyi, Amin, A-min, A—min.

Selamat Memasuki Minggu Sengsara VII

Dan Mempersiapkan diri untuk merayakan Jumad Agung dan Paskah

 

TATA IBADAH JUMAD AGUNG

JUMAT, 25 Maret 2016

PERSIAPAN

  • Saat Teduh, Jemaat Berdoa secara pribadi.
  • Solo atau Instrumentalia KJ.361:1-2, sementara itu Majelis Jemaat mengambil tempat dalam ruang ibadah.
  • Penatua Menyalakan Lilin Jumad Agung

PANGGILAN BERIBADAH

Penatua    :            Saudara-saudari….hari ini kita memperingati peristiwa Kematian Tuhan kita Yesus Kristus yang mati tersalib di Bukit Golgota sebagaimana disaksikan dalam Alkitab. Sekarang kita berdiri di antara langit dan bumi…..untuk menyaksikan kematian Anak Allah, yang adalah Tuhan dan Juruselamat kita.

Jemaat :  Kami mau menggapai Cinta Kasih-Mu Ya Tuhan. Kami mau menimba pengalaman yang sungguh-sungguh tentang apa artinya Cinta Kasih yang sejati, sebagaimana telah terjadi dalam peristiwa penderitaan, kesengsaraan dan kematian Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mati tersalib demi Cinta Kasih-Nya kepada kami dan segenap ciptaan.

Penatua : Salib Kristus adalah tanda Cinta Kasih Allah yang agung. Di atas Salib itu Yesus Kristus menderita sampai mati, namun dari Salib itu juga ada doa dan pengampunan bagi setiap orang yang berdosa.

Marilah kita merayakan peristiwa yang agung ini.

P+J         : Berdiri, Menyanyi NKB.183:1-2  “Nun di Bukit yang Jauh”

VOTUM DAN SALAM

Pelayan : Pertolongan kita adalah dalam Nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan-Nya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, didalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari  sekalian. (duduk)

NATS PEMBIMBING

Pelayan : Membaca Nats Pembimbing….

Jemaat  : Menyanyi, NKB.83:3-4 “Indahlah Bagiku Salib Hina Keji”

PENGAKUAN DOSA DAN BERITA ANUGERAH

Penatua : Saudara-saudari….siapakah yang dapat mengatakan bahwa dirinya tidak berdosa? Kita semua telah jatuh dalam dosa dan melakukan apa yang jahat, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Karena dosa-dosa kita inilah, maka Yesus Kristus telah disalibkan mati untuk menebus kita. Oleh sebab itu, dihadapan Tuhan, marilah tiap-tiap orang mengakui segala dosanya dan memohon pengampunan dari-Nya dalam doa secara pribadi.

Saat Teduh diiringi Solo/Instrumentalia KJ.26:1,2

Penatua : Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan anak-anakmu, Kasihanilah dan ampunilah kami. Jadikanlah kami baru dalam Cinta Kasih-Mu yang agung. Amin.

Jemaat  : Menyanyi, KJ.157:1  “Insan, Tangisi Dosamu”

Pelayan  : Karena bagitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang Tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.

Jemaat  : Menyanyi, PKJ.14:1  “Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan”

PUJI-PUJIAN (Jemaat berdiri)

P+J         : Berbalas-balasan membaca Mazmur  23

P+J         : Menyanyi, KJ.177:1,3  “Golgota,Tempat Tuhanku Disalib”  (duduk)

PEMBERITAAN FIRMAN ALLAH

Penatua : Berdoa dan Membaca Alkitab

Pelayan : Berbahagialah.. Hosiana.

Jemaat  : (Menyanyi) Hosiana 3X.

Pelayan : Berkhotbah.

PENGAKUAN IMAN  (Jemaat berdiri)

P+J         : Mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli

P+J         : Menyanyi, NKB. 17:1  “Agunglah Kasih Allahku”    (duduk)

PERSEMBAHAN SYUKUR

Diaken   : Berdoa

Jemaat  : Menyanyi, NKB.84:1-4   ”Kub’rikan Bagimu TubuhKu, Darah-Ku”

DOA SYAFAAT

WARTA JEMAAT

PENGUTUSAN DAN BERKAT

Pelayan : Jemaat Tuhan, kita mengakhiri kebaktian ini dengan satu tekad. Marilah  kita mengucapkan tekad itu !

P+J         :  Ya Tuhan, kami mensyukuri pengorbanan-Mu di Salib. Kami sungguh bersukacita,  karena itu kami bertekad hati untuk terus mengasihi-Mu dan saling mengasihi diantara kami, serta menyatakan damai sejahtera-Mu pada dunia ini.

P+J         : Menyanyi, PKJ.202:1         “Yesusku Jurus’lamatku”

Pelayan  : Pulanglah…..kedalam hidupmu dan kerjamu dengan menerima berkat Tuhan.

Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia ; Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin.

Jemaat  : Menyanyi, Amin, A-min, A—min.

 

TATA IBADAH PASKAH

MINGGU, 27 Maret 2016

PERSIAPAN

  • Saat Teduh, Jemaat Berdoa secara pribadi.
  • Penatua Menyalakan Lilin Paskah

BERITA KEBANGKITAN

Penatua : Jemaat Tuhan yang terkasih…..Jumad Agung telah berlalu. Akankah Salib terus terpancang ? Memang Yesus telah mati dan dikuburkan. Namun….menurut berita Kitab Suci, pada Paskahsubuh murid-murid-Nya datang untuk mencari-Nya, yang mereka temukan adalah : Dia sudah bangkit, Dia sudah bangkit ! Ketahuilah, Ia sudah tidak ada dalam kubur. Ia hidup……ya Juruselamat kita hidup.

Jemaat  : Berdiri, Menyanyi KJ.194:1-3 “Dikau Yang Bangkit”    (sementara itu Pelayan dan MJ memasuki ruang ibadah dan mengambil tempat)

VOTUM DAN SALAM

Pelayan : Pertolongan kita adalah dalam Nama Allah, Pencipta langit dan bumi, dalam Nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat dunia, dan dalam Nama Roh Kudus, yang menghidupkan dan memimpin kehidupan kita,          Turunlah kiranya atas saudara-saudari, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit, dalam persekutuan Roh Kudus, Amin.(Duduk)

NATS PEMBIMBING

Pelayan : Membaca Nats Pembimbing…..

Jemaat  : Menyanyi, KJ.397:1-4  “Terpuji Engkau Allah Mahabesar”

PENGAKUAN DOSA DAN BERITA ANUGERAH

Penatua : Marilah kita merendahkan diri, dan mengku dihadapan Tuhan Juruselamat kita, segala dosa kita kepada-Nya secara bersama-sama :

Jemaat  : Ya Tuhan Yesus, kami seringkali berlaku seperti paa murid, yang takut dan khawatir karena kami melupakan janji-janji-Mu yang Engkau teguhkan melalui Kebangkitan-Mu ; kamijuga seringkali meragukan kuasa kebangkitan-Mu, sehingga kami tidak mampu menanggapi berbagai masalah kehidupan kami. Untuk itu kami mohon kepada-Mu Ya Tuhan, Ampunilah kami.

P+J         : Menyanyi, KJ.42:1  “Tuhan Kasihani”

Pelayan : Kepada setiap orang yang dengan tulus dan ikhlas menyatakan pengakuannya dihadapan Tuhan, dengarkanlah Firman-Nya : Janganlah kamu takut, karena Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Karena itu, Percayalah. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam kehidupan yang baru bersama-Nya.

P+J         : Menyanyi, KJ.216:1-3  “Sang Kristus T’lah Bangkit”

PUJI-PUJIAN       (Jemaat berdiri)

P+J         : Berbalas-balasan mengucapkan Mazmur 118:19-29

P+J         : Menyanyi, NKB.89:1  “Ku Tahu Mukhalisku Hidup” (Jemaat duduk)

PEMBERITAAN FIRMAN ALLAH

Penatua   : Berdoa dan Membaca Alkitab

Pelayan : Berbahagialah…………………….. Haleluyah.

Jemaat  : (Menyanyi) Haleluyah 3X.

Pelayan : Berkhotbah.

PENGAKUAN IMAN  (Jemaat berdiri)

P+J         : Mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli

P+J         : Menyanyi, KJ.281:2        “Sesungguhnya Yesus yang layak benar” (duduk)

PERSEMBAHAN SYUKUR

Diaken   : Berdoa

Jemaat  : Menyanyi, KJ.188:1,dst       ”Kristus Bangkit Soraklah”

DOA SYAFAAT

WARTA JEMAAT

PENGUTUSAN DAN BERKAT

Jemaat  : Berdiri, Menyanyi KJ.341 :1-3      “Kuasa-Mu dan Nama-Mu-lah”

Pelayan : Jemaat Tuhan yang terkasih. Kristus, Tuhan dan Juruselamat kita, sudah bangkit. Pergilah kedalam hidup dan tugasmu masing-masing bersama-Nya, dengan semangat yang dibaharui didalam damai yang telah dianugerahkan-Nya untuk kita.              Arahkanlah hatimu pada-Nya, pulanglah dengan selamat, terimalah berkat Tuhan : Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia ; Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin

Jemaat  : Menyanyi, Amin, A-min, A—min.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *