Tata Ibadah Minggu Sengsara IV-VI

Tema Paskah : Kristus Bangkit: Berilah Dirimu Diperdamaikan (2 Kor.5:20b)

TATA IBADAH MINGGU SENGSARA IV

MINGGU, 28 Februari 2016

PERSIAPAN

  • Saat Teduh, Jemaat Berdoa secara pribadi.
  • Solo atau Instrumentalia KJ.2:1-3 , sementara itu Majelis Jemaat mengambil tempat dalam ruang ibadah.
  • Penatua Menyalakan Lilin Minggu Sengsara IV.

PANGGILAN BERIBADAH       (Jemaat berdiri)

Penatua : Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidu.

Jemaat  : Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Nya yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau.

Penatua : Ya Tuhan Allah, semesta alam, dengarkanla doa kami, pasanglah telinga-Mu ya Allah terhadap kami.

Jemaat  : Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada seribu hari di tempat lain ; Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah-ku daripada di kemah-kemah orang fasik.

P+J       : Menyanyi, NKB. 83:1-4  “Nun di Bukit yang jauh”

                  Ayat 1 : Semua

                  Ayat 2 : Kaum Laki-laki.

                  Ayat 3                : Kaum Perempuan.

                  Ayat 4 : Semua

VOTUM DAN SALAM

Pelayan : Kebaktian Minggu IV peringatan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus saat ini di sini, jadi dalam Nama Allah Bapa yang mengutus Putera-Nya Yesus Kristus untuk keselamatan kita manusia dan yang menyertai kita melalui tuntunan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah dikaruiakan-Nya kepada saudara sekalian.

Jemaat  :  Damai sejahtera-Nya juga menjadi milikmu.    (Duduk).

NATS PEMBIMBING

Pelayan :  Membaca Nats Pembimbing…

Jemaat  : Menyanyi, NKB.71:1-3  “Sebuah Nama yang Permai”

PENGAKUAN DOSA DAN BERITA ANUGERAH ALLAH

Penatua :  Jemaat Tuhan, di minggu IV kita memperingati kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memaknai dan menghayatinya dengan sungguh-sungguh. Bahwa kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus terjadi karena Allah memulihkan hubungan kita yang rusak dengan-Nya akibat kita telah berbuat dosa, melawan kehendak-Nya sebagai Pencipta kita.

Jemaat  : Ia menderita sengsara karena dosa kita. Kematian-Nya menjadi satu-satunya jalan pendamaian antara manusia dengan Allah.

Penatua : Dalam pengakuan yang jujur dan tulus, marilah kita mengaku segala dosa kita kepada-Nya

saat teduh/doa pribadi, diiringi Solo atau Istrumentalia : KJ.183:1

Penatua :  Ya Tuhan, dengarkanlah pengakuan kami, terimalah rasa penyesalan kami. Karuniakanlah bagi kami pegampunan dan pendamaian oleh anugerah dan kasih-Mu. Amin.

Jemaat  : Menyanyi, KJ.183:1 “Menjulang Nyata atas Bukit Kala”

Pelayan :  Kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku segala dosanya, dengarkanla berita pengampunan dari Allah sebagaimana Ia telah berfirman :”Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperyi kabut yang diterbangkan angin dan segala dosamu seperyi awan yang tertiup. Kembalilah kepada-Ku sebab Aku telah menebus engkau”.

Jemaat  : Menyanyi, KJ.183:2  “Salib-Mu Kristus tanda Pengasihan”

PUJI-PUJIAN (Jemaat berdiri)

P+J         : Berbalas-balasan mengucapkan Mazmur 99

P+J         : Menyanyi, KJ.293:3     “Puji Yesus, Pujilah Juruselamat, Hosiana soraknya bergema, K’rajaan-Nya untuk selama-lamanya……dst”.      (duduk)

PEMBERITAAN FIRMAN ALLAH

Penatua : Berdoa dan Membaca Alkitab

Pelayan : Berbahagialah. Hosiana.

Jemaat  : (Menyanyi) Hosiana 3X.

Pelayan : Berkhotbah.

PENGAKUAN IMAN   (Jemaat berdiri)

P+J         : Mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli

P+J         : Menyanyi, NKB. 120:1 “Tiada Lain Landasanku”

PERSEMBAHAN SYUKUR

Diaken   : Marilah dengan sukacita kita membawa persembahan kita kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur, sambil kita mengingat Firman-Nya :

Jemaat  : Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepada-Ku pada waktu kesesakan, Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan Aku.

P+J         : Menyanyi, NKB.199:1-4     “Sudahkah yang Terbaik Kuberikan”

DOA SYAFAAT

WARTA JEMAAT

PUJIAN DAN BERKAT

Jemaat  : Berdiri, Menyanyi NKB.201:1,2  “Di Jalan Hidupku”

Pelayan : Arahkanlah hatimu pada Tuhan, Pulanglah dengan selamat, terimalah berkat-Nya:

Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, menegukan, menguatkan, mengokohkan kamu dengan, dan di dalam kuasa Roh Kudus, dari sekarang ini sampai selama-lamanya.

Jemaat  : Menyanyi, Amin 3X

TATA IBADAH MINGGU SENGSARA V

MINGGU, 6 Maret 2016

PERSIAPAN

  • Saat Teduh, Jemaat Berdoa secara pribadi.
  • PADUAN SUARA menyanyi, sementara itu Majelis Jemaat mengambil tempat alam ruang ibadah.
  • Penatua Menyalakan Lilin Minggu Sengsara V
  • Jemaat berdiri, MenyanyiKJ.157:1-3 “Insan, Tangisi Dosamu”

PANGGILAN BERIBADAH

Penatua  : Saudara-saudari yang terkasih….bersama dengan segenap orang percaya, sekarang kita memasuki Minggu V peringatan kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada-Nya. Kita berharap dan memohon kirana Ia berkenan atas ibadah kita hari ini.

Jemaat    : Kasihanilah kami ya Tuhan, sambutlah pujian dan doa kami hamba-hamba-Mu ini.

Penatua :  Hati kami rindu untuk mendengarkan Firman-Mu yang kekal dan yang menghidupkan kami.

Jemaat  : Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah tinggalkan kami sendirian.

Penatua : Tuhan akan menunjukkan jalan-Nya kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sembahlah Tuhan.

P+J        : Menyanyi, KJ.169:1-4  “Memandang Salib Rajaku”

                  Ayat 1    : Semua

                 Ayat 2    : Laki-laki

                 Ayat 3    : Perempuan

                 Ayat 4    : Semua

VOTUM DAN SALAM

Pelayan : Pertolongan kita adalah di dalam Nama Bapa, dan Putera, dan Roh Kudus.

Jemaat  : Amin.

Pelayan : Kasih dan kesetiaan-Nya menyertai saudara sekalian.

Jemaat  : Dan menyertaimu juga.(duduk)

NATS PEMBIMBING

Pelayan : Membaca Nats Pembimbing…

Jemaat  : Menyanyi, NKB.90:1-4  “Yesus, Engkaulah Rajaku”

PENGAKUAN DOSA DAN BERITA ANUGERAH ALLAH

Penatua :  Saudara-saudariku terkasih…tatkala memasuki minggu-minggu memperingati peristiwa kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus, kepada kita disampaikan kabar baik bahwa pintu rahmat dan berkat Allah masih terbuka untukmenerima segenap penyesalan dan penyerahan diri kita umat-Nya, yang mau mengaku segala dosa kita kepada-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, kami mengaku dihadapan hadirat-Mu bahwa kami telah berdosa melawan kehendak-Mu sepanjang kehidupan kami. Karena itu kami mohon kepada-Mu, kasihanilah dan ampunilah kami, serta sucikanlah kami dari segala kecemaran kami. Dalam Nama Yesus kami memohon, Amin.

Jemaat    : Menyanyi, NKB.10:1     “Dari Kungkungan Malam Gelap”

Pelayan : Saudara-saudariku terkasih…pengampunan dari Tuhan terjadi bagi setiap orang yang mengaku dosa-dosanya dan sungguh-sungguh mau bertobat. Karena itu, setelah dosa-dosamu diampuni, berilah dirimu didamaikan dengan Allah, dengan sesama dan lingkunganmu.

Jemaat  : Menyanyi, KJ.178:1,2      “Kar’na Kasih-Nya Padaku”

PUJI-PUJIAN (Jemaat berdiri)

Pelayan : Pujilah Tuhan hai jiwaku

Jemaat  : Pujilah Nama-Nya yang kudus hai segenap batinku

Pelayan : Pujilah Tuhan hai jiwaku

Jemaat  : dan jangan lupakan segala kebaikan-Nya

Pelayan : Dia yang mengampuni segala kesalahanmu

Jemaat  : yang menyembuhkan segala penyakitmu

Pelayan : Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur

Jemaat  : yang memahkotai engkau dengan kasi setia dan rahmat

Pelayan : Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan

Jemaat  : sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung rajawali.

P+J       : Menyanyi, NKB.196:1-3  “Ku Beroleh Berkat” (duduk)

PEMBERITAAN FIRMAN ALLAH

Penatua : Berdoa dan Membaca Alkitab

Pelayan : Berbahagialah. Hosiana.

Jemaat  : (Menyanyi) Hosiana 3X.

Pelayan : Berkhotbah.

PENGAKUAN IMAN      (Jemaat berdiri)

P+J      : Mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli

P+J      : Menyanyi, NKB. 120:1       “Tiada Lain Landasanku”

PERSEMBAHAN SYUKUR

Diaken  : Berdoa

Jemaat  : Menyanyi, KJ.169:1-5  “Memandang Salib Rajaku”

DOA SYAFAAT

WARTA JEMAAT

PUJIAN

Jemaat  : Berdiri, Menyanyi  NKB.128:1,4 “Ku berserah Kepada Allahku”

BERKAT

Pelayan : Arahkanlah hatimu pada Tuhan, Pulanglah dengan selamat, terimalah berkat-Nya:

Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, menegukan, menguatkan, mengokohkan kamu dengan, dan di dalam kuasa Roh Kudus, dari sekarang ini sampai selama-lamanya.

Jemaat  : Menyanyi, Amin 3X

 

TATA IBADAH MINGGU SENGSARA VI

MINGGU, 13 Maret 2016

PERSIAPAN

  • Saat Teduh, Jemaat Berdoa secara pribadi.
  • Solo atau Instrumentalia KJ.169, sementara itu Majelis Jemaat mengambil tempat dalam ruang ibadah.
  • Penatua Menyalakan Lilin Minggu Sengsara VI

PANGGILAN BERIBADAH

Penatua    :            Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan, Hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang hidup

Jemaat    : Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Nya, yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau yang berhasrat mengadakan ziarah.

Penatua : Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku

Jemaat  : Sebab satu hari di pelataran-M lebih baik dari seribu hari di tempat lain.  Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah-ku daripada di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan ; Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada-Mu.

P+J         : Berdiri, Menyanyi KJ.169:1-3   “Memandang Salib Rajaku”.

VOTUM DAN SALAM

Pelayan  : Kebaktian Minggu VI memperingati peristiwa kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus saat ini di sini, jadi dalam nama Allah Bapa yang mengutus Putera-Nya Yesus Kristus untuk keselamatan kita, dan yang menyertai kita melalui tuntunan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari sekalian.

Jemaat  : Damai sejahtera Allah menyertaimu juga. (duduk)

NATS PEMBIMBING

Pelayan : Mengucapkan Nats Pembimbing…..

Jemaat  : Menyanyi, KJ.178:1,2  “Kar’na Kasih-Nya Padaku”

PENGAKUAN DOSA DAN BERITA ANUGERAH

Penatua : Jemaat Tuhan yang kekasih. Tidak ada seorangpun di antara kita yang benar dan tidak berdosa. Sebagai orang berdosa, kita telah kehilangan kemuliaan dihadapan Allah. Karena itu, marilah kita merendahkan diri dihadapan Allah dan mengaku dosa kita dan memohon pengampunan kepada-Nya.

Jemaat  : Kasihanilah kami ya Allah menurut  kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran-pelanggaranmu menurut rahmat-Mu yang besar. Bersikanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari sosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosa-dosaku.

Penatua : Engkau telah datang  Ya Allah, untuk mencari kami yang terhilang, untuk melepaskan kami dari perangkap dosa, untuk membebaskan kami segala kecemaran kami.

Jemaat  : Ya Tuhan yang Pengasih dan Penyayang, karena dosa dan kesalahan kami, Engkau telah disesah, disiksa dan dianiaya. Kami menyadari keberdosaan kami, karena itu kami mohon kasihanilah dan ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin.

P+J         : Menyanyi, KJ.35:1  “Tercurah Darah Tuhanku”

Pelayan : Jika demikian pengakuanmu, maka dengarkanlah Firman Tuhan : Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepada-Ku, sebab Aku telah menebus engkau.

P+J         : Menyanyi, KJ.184:1,2  “Yesus Sayang Padaku”

PUJI-PUJIAN   (Jemaat berdiri)

P+J         : Berbalas-balasan membaca Mazmur 126

P+J         : Menyanyi, KJ.46:1  “Besarkan Nama Tuhan”  (duduk)

PEMBERITAAN FIRMAN ALLAH

Penatua   : Berdoa dan Membaca Alkitab

Pelayan : Berbahagialah. Hosiana.

Jemaat  : (Menyanyi) Hosiana 3X.

Pelayan : Berkhotbah.

PENGAKUAN IMAN      (Jemaat berdiri)

P+J         : Mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli

P+J         : Menyanyi, NKB. 120:1       “Tiada Lain Landasanku”

PERSEMBAHAN SYUKUR

Diaken   : Berdoa

Jemaat  : Menyanyi, KJ.158:1-4  “Ku Ingin Menghayati”

DOA SYAFAAT

WARTA JEMAAT

PUJIAN

P+J         : Berdiri, Menyanyi KJ.31a:1-3  “Mungkinkah Akupun Serta”

PENGUTUSAN DAN BERKAT

Pelayan : Pegilah, masukilah minggu yang baru dengan hidup baru yang penuh sukacita. Jadilah berkat bagi sesame dan linkungan di mana kamu berada.

Pulanglah dengan selamat, Terimalah olehmu berkat Tuhan :

Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, melengkapi, meneguhkan , menguatkan serta mengokohkan saudara-saudari sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya, Amin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *